"....het geheel is
meer dan de som
der delen...."

Teamcoaching is gericht op de effectiviteit van het team in de werksituatie. Meer plezier, minder inspanning. Bij teamcoaching staat de balans tussen willen, handelen, denken en voelen van elk lid én van het hele team centraal. Elk teamlid moet zich gehoord voelen en zich gekend weten. Iedereen heeft zijn plek en rol in het team.

Een teamcoachingtraject is maatwerk en begint meestal met een groepsintake in combinatie met individuele gesprekken met alle teamleden. Na de analyse kunnen individuele en groepsgesprekken volgen, observaties van teamvergaderingen, intervisiebijeenkomsten, een passend trainingsprogramma voor het gehele team en een evaluatie.

Onder begeleiding van HvM coaching werkt het team toe naar de door hen gewenste situatie. De leden worden zich bewust van hun rollen, communicatie, taken en verantwoordelijkheden.

Thema's die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Conflicten (hoe ga ik ermee om?)
  • Stress (hoe om te gaan met werkdruk in het team?)
  • Eigenheid en rol (werken vanuit je kracht en ieders capaciteiten leren benutten en waarderen)
  • Persoonlijk leiderschap (verantwoordelijkheid nemen voor je handelen)
  • Assertiviteit (grenzen aangeven, leren 'nee' te zeggen)
  • Veranderingsprocessen en gedragspatronen (waarom doen we de dingen zoals we ze doen?)
  • Communicatie (begrijpen we wat we bedoelen? effectief luisteren)